ಕವರ್ಲ್

ಕವರ್ಲ್

 • ಸರಬರಾಜು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ CATIII ಪ್ರಕಾರ 4/5/6 ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಕವರ್.

  ಸರಬರಾಜು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ CATIII ಪ್ರಕಾರ 4/5/6 ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಕವರ್.

  ನಾನ್-ನೇಯ್ದ ಪ್ರಕಾರದ 4/5/6 ಟೇಪ್ಡ್ ಕವರ್‌ಅಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ SMS ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು.

  ಇದರ ಬಟ್ಟೆಯು ಉಸಿರಾಡುವ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

 • ಸರಬರಾಜು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ CATIII ಪ್ರಕಾರ 4 5 6 ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಕವರ್

  ಸರಬರಾಜು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ CATIII ಪ್ರಕಾರ 4 5 6 ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಕವರ್

  ನಾನ್-ನೇಯ್ದ ಪ್ರಕಾರದ 4/5/6 ಟೇಪ್ಡ್ ಕವರ್‌ಅಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ SMS ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು.

  ಇದರ ಬಟ್ಟೆಯು ಉಸಿರಾಡುವ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.