ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಳವೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಳವೆ

  • CE ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ PVC ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್

    CE ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ PVC ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್

    ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೇವೇಜ್, ಎಂಟರಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.